Ofte stilte spørsmål - FAQ

 

Grunnleggende

 

Hva er e-læring?

E-læring (forkortelse for elektronisk læring) omfatter en rekke former for læringsarbeid der den lærende normalt benytter en datamaskin for å motta lærestoff og oppgaver, arbeide med og diskutere disse og levere sine besvarelser. Vanligvis får de lærende lærestoffet presentert via Internett og presentasjonen kan være interaktiv, enten ved at datamaskinen gir ulike former for respons eller gjennom kommunikasjon med andre lærende og veiledere.

Kilde: wikipedia.no

Hva er PayPal og må jeg opprette en konto?

PayPal er en amerikansk betalingstjeneste på nettet. Den er bygd for enkel overføring av penger via internett. Brukerne registrer en PayPal-konto ved å oppgi personlige data som navn, adresse og en e-postadresse. Når kontoen er registrert, må brukeren verifisere (bekrefte) kontoen sin. Det vil si å knytte den opp mot en vanlig bankkonto. Når man skal gjennomføre en PayPal-transaksjon og det ikke er nok penger på PayPal-kontoen, vil PayPal automatisk belaste den tilknyttede bankkontoen for å dekke beløpet.

Kilde: wikipedia.no

For å betale for et kurs eller motta penger for et kurs du har laget, er vi avhengige av en sikker betalingsløsning. PayPal er en sikker løsning som vi benytter for å gjennomføre transaksjoner. Du kan betale med vanlig bankkort og kredittkort gjennom PayPal betalingsløsning uten å registrere deg. I nær fremtid vil vi tilby flere betalingsløsninger.

Kan hvem som helst lage et e-kurs?

Ja. Alle med tilgang til en digital enhet som kan koble seg mot internett kan lage et e-kurs. Vi anbefaler at du har noe kjennskap til emnet, men det er ikke et krav.

Instruktør er ikke en beskyttet tittel og du kan kalle deg instruktør når du tilbyr opplæring. Vi velger å se på e-kurs som en metode for å overføre kunnskap mellom mennesker. Sammenlignbart med en samtale, bare digitalt.

Hva er tillatt aldersgrense for bruk av tjenestene?

Våre tjenester krever innhenting av personopplysninger. Hvis kjøper er under 15 år må foreldrenes skriftlige tillatelse til innhenting av personopplysninger sendes til Basetribe AS. Med skriftlig menes per post. E-post godtas hvis foreldrene kan bekrefte e-posten i etterkant.

Hvordan kan jeg tjene penger på e-læring?

Vi tilbyr våre instruktører hele 60% av salget.

Du kan tjene penger på dine e-kurs ved å gjøre følgende:

 1. Registrer deg som instruktør
 2. Registrer din bankkonto slik at vi kan overføre penger direkte til deg ved salg
 3. Bygg opp et e-kurs med våre profesjonelle verktøy
 4. Publiser og markedsfør dine kurs i ditt nettverk og på sosiale media (vi markedsfører også kurs gratis på våre sider)
 5. Betaling for solgte kurs vil overføres til din konto
Må jeg skatte av inntektene fra solgte kurs?

Hvis du har inntekter fra virksomhet på internett, gjelder de samme skatte- og avgiftsregler som for annen inntektsgivende aktivitet. Som skattepliktig inntekt anses enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet og inntektene skal opplyses om på selvangivelsen eller næringsoppgaven.

Som hovedregel skiller regelverket mellom næringsvirksomhet og ikke-økonomisk aktivitet (heretter omtalt som hobby).

Når blir inntektene regnet som næringsvirksomhet?

Hobby

Ikke-økonomisk aktivitet definerer skattetaten gjerne som hobby, f.eks. fritidsaktivitet, sosialt arbeid mv. Økonomisk aktivitet som ikke er egnet til å gi overskudd eller gi økonomiske fordeler kan også anses som hobby.

Inntekter av hobbyvirksomhet er i utgangspunktet ikke skattepliktig, og du får ikke fradrag for kostnader til slik aktivitet.

Les mer om eksempler på hvordan du kan håndtere overgangen mellom hobby og næring.

Næringsvirksomhet

For at en aktivitet skal anses som næringsvirksomhet, må den være egnet til å gi skattyteren økonomiske fordeler. Det avgjørende er om aktiviteten objektivt sett er egnet til å gi overskudd når man ser aktiviteten over en passende tid.

Gir aktiviteten økonomiske fordeler over tid, anses inntektene fra aktiviteten over internett skatte- og avgiftsmessig som virksomhet, og inntekten er dermed skatte- og avgiftspliktig.

Skatteplikten vil både gjelde inntekter som mottas fra betalere i Norge og i utlandet.

De samlede vilkårene for å anse en inntektsgivende aktivitet som virksomhet er at aktiviteten:

 • tar sikte på å ha en viss varighet,
 • har et visst omfang,
 • er egnet til å gi overskudd, og
 • drives for skattyterens regning og risiko.

Ved tvilstilfeller er det skattekontoret som avgjør om en virksomhet skal anses som næringsvirksomhet eller hobby. Ta kontakt med ditt lokale skattekontor for konkret vurdering av din aktivitet.

At aktiviteten anses som næringsvirksomhet vil blant annet gi mulighet for å trekke fra kostnader som påløper i oppstartsfasen.

Når blir jeg merverdiavgiftspliktig?

Som utvikler av kurs er du registreringspliktig i merverdiavgiftsregisteret på vanlig måte når omsetningen overstiger 50 000 kr.

Basetribe på sin side er pliktig til å innkreve og betale merverdiavgift til kunder innenfor merverdiavgiftsområdet.

Du plikter likevel å registrere deg og sende inn merverdiavgiftsoppgaver med oversikt over omsetningen. Etter registreringen har du også rett på fradrag for merverdiavgift på eventuelle kjøp av varer og tjenester til bruk i næringsvirksomheten.

Får jeg et gyldig kursbevis?

Ja, i de fleste tilfeller vil en kursforfatter kunne tilby deg et kursbevis under gitte kriterier. Dette kursbeviset er et gyldig bevis på opparbeidet kunnskap og kompetanse og kan benyttes på din CV i jobbsøking eller på sosiale profiler som Linkedin.

Hvor lenge er et kurs gyldig?

To svar på dette spørsmålet:

 1. Et kurs som du er påmeldt er gyldig(kan tas) så lenge som instruktøren har bestemt. Dette vil variere. Hvis du ikke gjennomfører kurset innen gitt tid, mister du muligheten til å motta kursbevis og må delta i kurset på nytt hvis du ønsker kursbevis.
 2. Et kurs som du har gjennomført har gyldighet i forhold til kursets natur. Eksempel 1: et kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring kan ha gyldighet i ett år. Kurset må da gjennomføres på nytt påfølgende år for at det skal være gyldig videre. Eksempel 2: et kurs i forfatterskap har ingen utløpstid siden det er et personlig kurs.

 

 Bruk

 

 

Hvordan lager jeg et e-kurs?
 1. Vi anbefaler at du lager et veikart før innholdet utarbeides. Du kan lage veikartet listebasert, modulbasert eller som vi anbefaler; med et hjernekart. Les mer om hjernekart her.
 2. Gjør nødvendige undersøkelser om innhold i emnene basert på veikartet ditt.
 3. Lag innholdet og rediger bort unødvendige setninger og ord. Ha i bakhodet at du bør respektere tiden til dem som tar ditt kurs, de investerer en del av sin tid på kunnskapen du har å tilby.
 4. Utfyll tekst med grafikk (infographic, bilde, tegning, animasjon, video) der det er fornuftig. Obs! multimedia skal ikke erstatte, men forklare, utfylle og forbedre innholdet. Dette skaper et mer interessant og lærerikt kurs. Husk at en del materiale er underlagt beskyttelse mot kopiering. Se Creative Commons for mer info.
 5. Lag en kurstittel og sett inn ditt materiale med leksjoner, emner og innhold.
 6. Du kan nå velge å legge til en quiz. Vi tilbyr en av markedets beste quiz verktøy.
 7. Sett en pris på kurset ditt og velg publiser. Kurset er nå aktivt og vil være søkbart på internett.

 

Hva skjer hvis jeg bruker materiale beskyttet av opphavsrett?

Basetribe står ikke ansvarlig for ditt innhold. Det er ditt ansvar og din eiendom. Men vi har en streng policy på hva våre nettsider brukes til, og du kan risikere utestengelse med umiddelbar virkning hvis våre nettsider brukes til ulovlig spredning av materiale med opphavsrett eller ulovlig materiale.

 

Teknisk

 

Hva gjør jeg hvis jeg mister passordet?

Klikk på denne linken, så får du tilsendt ditt passord på nytt.

Tilbyr dere support?

Ja. Vi er tilgjengelige via vårt supportforum. Vi tilbyr også våre brukere å kontakte oss via vårt kontaktskjema. Forespørselen besvares så raskt som mulig. Andre muligheter for support er å benytte forum hvor instruktør eller gruppe kan kontaktes, sende oss en e-post eller ringe oss på dagtid mellom 8-16 m-f.

Kan mitt kurs oversettes og tilbys på flere språk?

Ja, vi arbeider med tekniske løsninger for å oversette kurs på flere språk, profesjonelt. For deg som instruktør betyr dette et enormt globalt marked for dine relevante kurs… Hvis du melder deg på vårt nyhetsbrev vil du få informasjon når dette blir mulig.

Er det mulig å ta kurs på nettbrett og mobil?

Absolutt. Vår plattform støtter både nettbrett og mobil. Dette kalles m-kurs og gjør deg som student fleksibel i forhold til når og hvor du ønsker å lære.

Kan studenter laste ned kursmaterialet?

I utgangspunktet er ikke dette mulig med mindre de tar bilde av det som er på skjermen.

 

Sikkerhet

Er mine data trygge?

Vi benytter flere sikkerhetsbarrierer på vår server i tillegg til jevnlig sikkerhetskopi av alt innhold. I tillegg oppdaterer vi våre system jevnlig for bedre sikkerhet. Serverne våre er plassert sentralt i Europa og er beskyttet av markedets beste sikkerhetsløsninger. Innbrudd er alltid en trussel, men vi gjør alt vi kan for å sikre dine data. Vi anbefaler aldri å lagre sensitive data på et sted hvor andre kan få tilgang til dem. Våre tredjeparts leverandører blir vurdert fortløpende i forhold til datasikkerhet. Hvis et databrudd skulle skje hos dem, vil vi sikre data på våre servere etter beste evne og varsle våre brukere.

Hvordan sikrer dere nettsidene?

Vi benytter flere sikkerhetsinnstillinger:

 • SSL for sikker dataoverføring og personvern
 • Konfigurering- gradert til A+ hos SSL Labs; eksepsjonell konfigurasjon
 • Ukrypterte porter rutes til krypterte porter
 • Sikkerhetspolicy
 • Spamfilter
 • Brannmur
 • 24 timers overvåking
 • Diverse sikkerhetsinnstillinger
Hvem kan se min profil?

Dette er valgfritt. I innstillinger for din profil kan du velge synlighet bare for medlemmer, offentlig eller helt anonym.

Er min epostadresse og passord sikret mot innsyn?

Ja, de er trygt lagret på vår server hvor ingen har tilgang til dem. De vil ikke være synlige i forum, profil eller på dine kurs. Epostadresser benyttes kun til kommunikasjon mellom Basetribe og deg. Ingen epostadresser deles med tredjepart uten din tillatelse. Passord er beskyttet.

Kan jeg forbli anonym?

Ja, du kan forbli anonym på våre sider. Dette redigerer du i din profils innstillinger.

Er mitt personvern ivaretatt?

Ja, vi gjør det vi kan for å sikre ditt personvern. Les mer om personvern og informasjonskapsler.

 

For virksomheter

Kan vår virksomhet lage e-kurs på Basetribe's plattform?

Ja. Vår plattform er delvis klargjort for virksomheter. Dere kan lage og selge kurs fritt i markedet. Vi har ikke løsninger som omfatter interne kurs enda, men vi vil tilby et produkt til virksomheter med e-læringsbehov. Det vil komme mer informasjon på nettsiden etterhvert. Følg gjerne med på vårt nyhetsbrev for mer informasjon.

Vår virksomhet har behov for skreddersydde e-kurs, kan dere tilby dette?

Basetribe tilbyr dessverre ikke skreddersydde kurs til virksomheter enda. Våre tjenester er basert på instruktører som lager egne kurs og tilbyr disse via våre nettsider. Vi er i gang med å utvikle tjenester for virksomheter, disse blir annonsert på våre nettsider når de er aktive. Meld deg/dere på vårt nyhetsbrev for å motta mer informasjon om dette.

Kan våre ansatte kjøpe kurs av Basetribe?

Ja, det er fullt mulig å la dine ansatte kjøpe kurs fra vår kursoversikt.

Fant du ikke det du lette etter?